You are here

kranas, atsarginis – apkrova

kranas, atsarginis

apkrova

5 pav. Sieninis kranas

Kranas, atsarginis: naudojamas tik kartais arba protarpiais, kai prireikia. Jis nėra eksploatuojamas nuolatos.

Krano eksploatacija, normali: kai kranui tenkanti apkrova neviršija 85 procentų nominaliosios apkrovos, o kėlimo ciklų skaičius per valandą neviršija dešimties (išskyrus pavienius atvejus).

Paskirtasis asmuo: darbdavio (arba darbdavio atstovo) pasirinktas arba paskirtas asmuo, laikomas kompetentingu atlikti tam tikrus darbus.

Kompensatorius: šis įtaisas kompensuoja nevienodą lynų ilgį ir tamprumą.

Talės eiga: talės judėjimas, nuleidžiant arba pakeliant krovinį.

Slinkimo taškas: varikliui esant neįjungtam, šis taškas ant neautomatinio valdiklio arba judėjimo pagrindinio jungiklio leidžia laikyti stabdį atleistą. Dėl to įmanomas savaiminis leidimasis.

I klasės vietos: ore esančių degių garų arba dujų koncentracija yra pakankamai didelė, kad tose vietose susidarytų degūs arba sprogūs mišiniai.

II klasės vietos: pavojų kelia tose vietose esančios degios dulkės.

III klasės vietos: yra lengvai užsiliepsnojančių skaidulų arba skraidančių dalelių, todėl šios vietos pavojingos, nors tų skaidulų arba skraidančių dalelių kiekis ore tikriausiai nebus pakankamas, kad susidarytų degus mišinys.

Ribotuvas: šis įtaisas naudojamas su tam tikromis energija varomomis talių, tiltų ar vežimėlių dalimis ir riboja judėjimą.

Kranas, sieninis: kranas su gembės rėmu, ant kurio gali būti vežimėlis. Jį laiko pastato kolonos arba šoninė siena. Šis važinėjantis kranas juda bėgių keliu, kuris pritvirtintas prie kolonų arba šoninės sienos.

Kablys, su liežuvėliu: toks kablys turi mechaninę detalę, kuri uždaro kablio žiotis.

Krano eksploatacija, labai sunki: kai esant sunkiai arba normaliai krano eksploatacijai tenka susidurti su nenormaliomis darbo sąlygomis.

Būgnas: ant šios cilindriškos detalės yra suvynioti kelti arba leisti naudojami lynai.

Galinė jungtis: ši konstrukcinė detalė jungia tilto sijų galus ir padeda išlaikyti stačiakampę tilto formą.

Neapsaugotas: neizoliuotas arba neapsaugotas pavojingas objektas, prie kurio, neatsargiai elgiantis, yra rizika prisiliesti.

Portalo atrama: ant šios konstrukcinės detalės laikosi galinė jungtis arba tilto sija.

Pavojingos (klasifikuotos) vietos: šiose vietose gali būti gaisro arba sprogimo pavojus. Priklausomai nuo tokiose vietose galimai esančių degiųjų skysčių, dujų, garų arba galinčių užsiliepsnoti skaidulų ar dulkių savybių ir tikimybės, kad gali susidaryti degimui būtina tų medžiagų koncentracija arba kiekis, tokios vietos yra skirstomos į atskiras klases (žr. Nacionalinį elektros kodeksą, ANSI/NFPA 70).

Pakėlimo įtaisai: magnetai, kaušai su kabliu, griebtuvai ir kiti papildomi įtaisai, kurie reikalingi norint paimti tam tikrus krovinius. Talės lynų sistemai jie nepriklauso. Žiūrint, kad nebūtų viršijama nominalioji apkrova, reikia atsižvelgti ir į šių įtaisų svorį.

Krano eksploatacija, sunki: kai su kranu įprastai dirbant per valandą atliekama daugiau kaip 10 kėlimo ciklų arba apkrova siekia nuo 85 iki 100 procentų nominaliosios apkrovos.

Talė (keltuvas): krovinių nuleidimo arba pakėlimo mechanizmas.

Apkrova: ant kablio užkabintas svoris arba visas krovinio blokas.