You are here

kranas, valdomas nuo žemės – kranas, pusiau ožinis

Kranas, valdomas nuo žemės: tokį kraną operatorius valdo nuo žemės, naudodamas kabančiojo pulto valdiklius.

Kranas, išlydytai medžiagai kilnoti: naudojamas išlydytai medžiagai pilstyti arba perkelti. Tai tiltinio krano rūšis.

Kranas, ožinis: vežimėlį arba vežimėlius laikantis tiltas yra nejudamai įtvirtintas ant dviejų ar daugiau atramų, kurios važinėja fiksuotais bėgiais arba kitu keliu. Kitais atžvilgiais jis daug kuo primena tiltinį kraną.

Kranas, valdomas rankomis: šio krano važinėjimo mechanizmas yra varomas traukiant už grandinės arba judinant krovinį arba kablį rankomis. Arba tokiu būdu yra valdomas krano talės mechanizmas.

Kranas, lauko: kranas (ožinis arba tiltinis), kuris naudojamas lauke ir kuris nėra laikomas vietoje, apsaugotoje nuo atmosferos poveikio. Nors patalpų kraną kartais galima naudoti ir lauke, vis dėlto jis nėra klasifikuojamas kaip lauko kranas.

Kranas, varomas energija: pneumatikos, elektros, vidaus degimo arba hidraulikos varomas kranas.

Kranas, polinis: kranas (ožinis arba tiltinis), kuris gali važinėtis apskritimo formos bėgių keliu.

Kranas, valdomas nuotoliniu būdu: kranas, kurį operatorius valdo neprijungtu prie krano nešiojamu pultu.

Kranas, valdomas iš posto: kranas, kurį operatorius valdo naudodamas valdiklius, esančius valdymo patalpoje, nejudamoje arba judamoje kabinoje ar platformoje, kuri yra atskirai nuo krano.

Kranas, tiltinis: kranas su tiltu, kuris važinėja pastoviu aukštai iškeltu bėgių keliu ir yra sudarytas iš vienos arba daugiau sijų, laikančių fiksuotą arba važinėjantį kėlimo mechanizmą.

Kranas, pusiau ožinis: kranas, kurio tilto vieną pusę laiko galinė sija, važinėjanti iškeltu bėgių keliu arba bėgiu, o kita tilto pusė nejudamai remiasi į vieną arba daugiau atramų, kurios važinėja pastoviu bėgių keliu arba bėgiu.