You are here

Kranų žodynėlis

nenormalios darbo sąlygos – stabdymas, mechaninis

Nenormalios darbo sąlygos: krano darbui nepalankios, žalingos ar kenksmingos aplinkos sąlygos, pavyzdžiui, ėsdinantys garai, žalingas atmosferos poveikis, itin aukšta arba žema klimato temperatūra, pavojingos kėlimui vietos, drėgmės ar dulkių perpildyta atmosfera.

(Tiltinio krano) strėlė: horizontali dalis, leidžianti pakelti arba nuleisti krovinį kitoje vietoje nei tiesiai po būgnu ar vežimėliu. Ji tvirtinama prie vežimėlio.

(Ožinio krano) strėlė: vežimėlio bėgių kelio tęsinys. Dažnai ją įtraukiant arba pakeliant padaroma daugiau vietos portalui važinėti.

Administruojančioji arba įgaliotoji institucija: kai nėra vyriausybinės jurisdikcijos, šią funkciją atlieka darbdavys, o kai vyriausybinė jurisdikcija yra – vyriausybės institucija.

Stabdys: ne variklio pobūdžio įtaisas, kuris panaudodamas elektros energiją arba trintį nutraukia arba pristabdo judėjimą.

Stabdymas, hidraulinis: veikia skysčio išstūmimo principu, valdo arba mažina greitį.

Stabdymas, atgalinio sukimo momento (komutacija): apkeičiant variklio linijinės įtampos poliškumą arba fazių seką, išgaunamas sukimo momentas, kurio kryptis priešinga variklio sukimosi krypčiai. Tai greičio valdymo metodas.

Stabdys, laikymo: su tale naudojamas frikcinis stabdys, kuris yra naudojamas automatiškai, taip pat neleidžia judėti, kai dingsta stabdžio maitinimas.

Stabdys, mechaninis krovinio: automatinis frikcinis stabdys, skirtas nuleidžiamiems kroviniams kontroliuoti. Nors nuleidžiant krovinį šiam vienakrypčiam įtaisui reikalingas variklio sukimo momentas, krovinį keliant jis variklio apkrovos nė kiek nepadidina.

Stabdymas, dinaminis: tai greičio valdymo metodas, kai variklis naudojamas kaip generatorius, o energija išsklaidoma rezistoriuose.

Stabdymo priemonės: įtaisai arba metodai, kai judėjimas sulaikomas ar sustabdomas naudojant energiją arba trintį.

Stabdymas, sūkurinės srovės: greičio valdymo arba mažinimo būdas, naudojant elektros indukcija pagrįstą krovinio stabdymą.

Stabdymas, kontrolinis: greičio valdymo būdas, kai energija nukreipiama priešinga kryptimi arba energija atimama iš judančio kūno.

Paskirtasis: asmuo, kuriam darbdavio atstovas arba pats darbdavys aiškiai patikėjo tam tikrą atsakomybę.

Įgaliotasis: asmuo, kurį paskiria įgaliotoji institucija arba tinkamai įsteigta administruojančioji institucija.

Pagalbinė talė: atsarginis įrenginys, kuriuo neretai galima kelti didesniu greičiu ir mažesnius krovinius negu pagrindine tale.

Stabdymas, avarinis: šis metodas naudojamas pavaros mechanizmui lėtinti, kai nėra maitinimo. Stabdymas prasideda operatoriui įjungus stabdį arba kai kuriais atvejais jis įsijungia automatiškai, kai nutrūksta pavaros mechanizmo maitinimas.

Stabdymas, mechaninis: greičio valdymo arba mažinimo būdas naudojant trintį.