You are here

krovinio blokas – skridinys

Krovinio blokas: ant grandinės arba kėlimo lyno kabantis mazgas, kurį sudaro apkaba arba kablys, guoliai, sukutis, varžtai, rėmas ir skridiniai. Prie jo priklauso ir visi su kėlimo lynais esantys priedai.

shall: a word used to show that a rule must be followed and is required.

Normalios veikimo sąlygos (apie iš kabinos valdomus kranus): esant šioms sąlygoms, krano vykdomos funkcijos atitinka pradinius projektinius parametrus. Valdymo prietaisais operuoja operatorius, jokio kito žmogaus ant krano tokiomis aplinkybėmis nėra.

Kabantysis pultas: naudojamas kranui valdyti nuo žemės, valdikliai yra pulte, kuris kabo.

Normalios veikimo sąlygos (apie nuo žemės valdomus kranus): esant šioms sąlygoms, krano vykdomos funkcijos atitinka pradinius projektinius parametrus. Tokiomis aplinkybėmis prie pačiame krane įtaisytų valdymo prietaisų operatoriaus nėra, jokio žmogaus ant krano nėra.

Techninės priežiūros platforma: naudodamiesi ja darbuotojai kraną reguliuoja, atlieka remontą, patikras ir techninės priežiūros darbus.

Pagrindinė talė: naudojama nominaliajam svoriui nuleisti, iš inercijos nuleisti arba pakelti. Tai pagrindinis kėlimo mechanizmas.

Neinertinė mechaninė pavara: kai nėra maitinimo, ši pavara automatiškai ima mažinti tilto arba vežimėlio judėjimo greitį.

Lyno dalys: lyno dalių, ant kurių kabo krovinio blokas, skaičius.

Normalios veikimo sąlygos (apie nuotoliniu būdu valdomus kranus): esant šioms sąlygoms, krano vykdomos funkcijos atitinka pradinius projektinius parametrus. Tokiomis aplinkybėmis prie valdymo prietaisų yra operatorius, o tie valdikliai nėra prijungti prie krano.

Perkrova: (žr. 2–3.2.1.1 pstr.) bet kokia apkrova, viršijanti nominaliąją apkrovą.

Kvalifikuotas asmuo: savo gera patirtimi, apmokymu ir žiniomis arba profesinius sugebėjimus patvirtinančio sertifikato ar pripažinto atitinkamos srities mokslo laipsnio turėjimu asmuo sėkmingai įrodė galįs spręsti problemas, susijusias su konkrečiu darbu ir kalbamu dalyku.

Blokavimas / ženklinimas: energiją sulaikančio įtaiso užblokavimas arba paženklinimas pagal nustatytą procedūrą.

Pagrindinis viršutinės ribos įtaisas: įjungtas šis pagrindinis įtaisas tam tikrame taške sustabdo krovinio bloko judėjimą į viršų.

Lyninė pavara: šioje sistemoje lynas juda per būgnus arba skridinius.

Bėgių šlavimo įtaisai: šie prie krano pritvirtinti įtaisai yra priešais krano kraštinius ratus ir pašalina ant bėgių esančias kliūtis.

Pagrindinis vežimėlis: prie šio vežimėlio pritvirtinta operatoriaus kabina.

Nominalioji apkrova (keliamoji galia): gamintojo nustatyta didžiausia apkrova, kuriai talė arba kranas yra pritaikyti.

Bėgių kelias: strypų, bėgių, atramų, rėmų ir sijų sistema, per kurią važiuoja kranas.

Skridinys: naudojamas su lynu pakeičia traukimo jėgos veikimo vietą ir kryptį. Tai skriemulys arba ratas su grioveliu.