You are here

PERKROVA – RATŲ APKROVA, VEŽIMĖLIO

PERKROVA. Bet kokia kablio apkrova, viršijanti nominaliąją.

SKRIDULIO SKERSMUO. Atstumas per būgno arba skridinio centrą tarp ant to būgno arba skridinio užvynioto lyno vidurio linijų.

KOMUTACIJA. Variklio linijinės įtampos poliškumo arba fazių sekos sukeitimas valdikliu varikliui dar tebesisukant – taip išgaunamas atgalinis sukimo momentas, kuris veikia kaip lėtinančioji jėga.

KOMUTACINĖ RELĖ. Srovės relė, naudojama tilto arba vežimėlio valdymo skyde. Ji jaučia srovę kintamosios srovės variklio antrinėje grandinėje ir apriboja variklio atgalinį sukimo momentą iki pirmojo kontrolinio taško, kol variklis nustoja suktis. Pastoviosios srovės valdymo skyde ši relė atlieka tą pačią funkciją, variklio inkare sukurdama patentuotą sensorinę grandinę.

BĖGIS, TILTO. Tilto sijos (-ų) laikomas takas, kuriuo važinėja vežimėlis.

BĖGIS, KELIO. Bėgių kelio sijų laikomas takas, kuriuo važinėja kranas.

DEŠINIOJI PUSĖ. Krano dalis į dešinę nuo tarpatramio vidurio, stovint veidu į pavaros siją.

ANTRINĖ ĮTAMPA. Indukuotoji atvirosios grandinės įtampa, esanti variklio slankiojo žiedo rotoriuje neveiklos metu, matuojama slankiuosiuose žieduose, kai pirminėse (statoriaus) apvijose yra nominalioji įtampa.

VELENAS, SKERSINIS (VARANTYSIS VELENAS). Velenas (-ai), kuris (-ie) tęsiasi per visą tilto ilgį ir perduoda variklio sukimo momentą ratui (-ams) kiekviename tilto gale.

ŠONINĖ TRAUKA. Horizontaliąja kryptimi veikianti kėlimo lynų trauka, pasireiškianti tada, kai kėlimo lynai nėra traukiami vertikaliąja kryptimi.

TARPATRAMIS. Horizontalusis atstumas tarp krano kelio bėgių centrų.

GRĄŽINIMO SPYRUOKLĖ. Įtaisas, naudojamas neautomatiniame valdiklyje, pagrindiniame jungiklyje arba mygtukuose. Jis priverčia mechanizmą automatiškai sugrįžti į neutralią padėtį, kai operatorius jį atleidžia.

SUKIMO MOMENTAS, BLOKUOTOJO ROTORIAUS. Mažiausias sukimo momentas, kurį išgauna variklis su narveliniu rotoriumi esant ramybės būsenai, esant bet kokioms kampinėms rotoriaus padėtims, kai nominalioji įtampa taikoma esant nominaliajam dažniui. Netaikoma varikliams su slankiojo žiedo rotoriais.

SUKIMO MOMENTAS, DIDŽIAUSIAS VARIKLIO. Didžiausias sukimo momentas, kurį gali staiga neprarasdamas greičio pasiekti variklis su narveliniu rotoriumi arba su slankiojo žiedo rotoriumi, kai tinklo įtampa ir dažnis yra nominaliųjų verčių.

SUKIMO MOMENTAS, VARIKLIO VISOS APKROVOS. Sukimo momentas, kurį pasiekia elektros variklis (kintamosios arba pastoviosios srovės), kad pasiektų savo nominalųjį galingumą esant nominaliajam visos apkrovos greičiui.

SUKIMO MOMENTAS, MAŽIAUSIAS VARIKLIO PALEIDIMO. Mažiausias sukimo momentas, kurį pasiekia variklis su narveliniu rotoriumi arba su slankiojo žiedo rotoriumi greitėdamas iš neveiklos būsenos iki greičio, kai pasireiškia didžiausias sukimo momentas. Varikliuose su narveliniu rotoriumi, kuriuose slydimas yra 8 proc. arba didesnis, mažiausias variklio paleidimo, didžiausias ir startinis sukimo momentai yra lygūs ir pasireiškia esant nuliniam greičiui.

DVIEJŲ BLOKŲ SUSIDŪRIMAS. Netyčinis fizinis kontaktas tarp krovinio bloko ir viršutiniojo bloko ar kitos vežimėlio dalies.

PASPAROS PLOKŠTĖ. Vertikali plokštė (-ės), jungianti viršutinę ir apatinę junges arba sijos dengiamąsias plokštes.

TARPURATIS. Atstumas tarp toliausiai kraštuose esančių tilto arba vežimėlio ratų centrų, matuojamas išilgai bėgio.

RATŲ APKROVA, TILTO. Vertikalioji jėga (be smūgio), veikianti bet kurį tilto ratą nominaliosios krovinio vertės, vežimėlio svorio ir tilto svorio suma, kai vežimėlis yra taip nustatytas ant tilto, kad apkrova būtų pati didžiausia.

RATŲ APKROVA, VEŽIMĖLIO. Vertikalioji jėga (be smūgio), veikianti bet kurį vežimėlio ratą nominaliosios krovinio vertės ir vežimėlio svorio suma.