You are here

Ryšių duomenys, mašinos ir žmonės užtikrina TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VISĄ EKSPLOATAVIMO LAIKĄ TEIKIMĄ REALIUOJU LAIKU

Techninė priežiūra visą eksploatavimo laiką yra visapusiškas ir sisteminis požiūris į techninę priežiūrą, palaikomą pasualinės klasės įrankių ir procesų. Kad galėtume teikti techninę priežiūrą visą eksploatavimo laiką realiuoju laiku, naudojame pramoninį internetą, ryšių duomenis, mašinas ir žmones. Deriname naudojimo ir techninės priežiūros duomenis ir savo žinias bei patirtį, pateikdami įžvalgas, leidžiančias mūsų klientams optimizuoti jų techninės priežiūros veiksmus ir darbus.

PRISIJUNKITE

Vietoje mūsų mobiliuosius įrenginius turintys inspektoriai ir technikai įveda apžiūros ir techninės priežiūros duomenis pagal pavojų ir rekomendacijų metodą, naudodami mūsų nuosavą programinę įrangą MAINMAN. Jie gali pasiekti techninės priežiūros istorijos, įrangos naudojimo ir veikimo informaciją ir ieškoti atsarginių dalių ir vadovų. 

TRUCONNECT® nuotolinio stebėjimo funkcija naudoja jutiklius, kad surinktų tokius duomenis, kaip veikimo laikas, variklio užvedimų, darbo ciklų skaičius ir stabdžių būklė. Įspėjimai yra pranešimai tekstu ar el. paštu apie įvykius, pvz., keltuvo perkrovas, avarinius sustabdymus ir virštemperatūrius.

TRUCONNECT nuotolinė techninės priežiūros tarnyba suteikia prieigą prie pasaulinio kranų techninės priežiūros profesionalų ir specialistų tinklo kiekvieną dieną visą parą ir siūlo problemų sprendimus ir trikčių diagnostiką, kad būtų kuo mažiau neplanuotų prastovų.

SUSIPAŽINKITE

Klientai turi prieigą prie mūsų klientų portalo yourKONECRANES.com. Naudojimo ir techninės priežiūros duomenys bei informacija apie turto objektus yra susieti, kad būtų galima peržiūrėti įvykius ir veiksmus per pasirinktą laikotarpį. Surinktus duomenis apie vieną turto objektą arba visą parką galima greitai peržiūrėti, analizuoti ir bendrinti. Įžvalgų galima gauti stebint anomalijas, šablonus ir tendencijas, tai padeda naudotojams priimti sprendimus remiantis faktais.

Anomalijos gali pasireikšti kaip klaidos, pvz., perkrova. Šie įvykiai turi būti laikomi nenormaliais ir juos reikia spręsti nedelsiant. Žinojimas, kada įvyksta perkrova, yra pirmas žingsnis nustatant priežastį.

Šablonai padeda nustatyti kintamųjų santykius. Pavyzdžiui, perkrovos ar avarinio sustabdymo įspėjimai ar per daug užvedimų gali rodyti, kad reikia mokyti operatorių siekiant mažinti dėl žmogiškųjų klaidų atsiradusių prastovų ir saugos problemų. Dažnas variklio perkaitimas gali reikšti, kad reikia pakeisti įrangą ar procesą.

Tendencijų analizė gali padėti pasirinkti korekcinio veiksmo ir investicijų taikymo prioritetus. Nuolatinis duomenų analizavimas padeda atlikti prognostinę priežiūrą.

OPTIMIZUOKITE

Mūsų konsultacijos gali padėti jums priimti sprendimus. Mes skiriame laiko pasidalinti savo nustatytais rezultatais bei diskutuoti, kaip kiekvienas veiksmas gali optimizuoti įvairius jūsų darbų ir techninės priežiūros aspektus.

  • reglamentų laikymasis
  • įrašų registravimas
  • techninės priežiūros planavimas ir prioritetų nustatymas
  • atsarginių dalių tiekimas
  • įrangos utilizavimas
  • operatorių mokymas
  • kapitalo išlaidų planavimas ir pagrindimas