You are here

SIJA, TILTO – RYŠIO TAKELIS

SIJA, TILTO. Pagrindinė horizontalioji krano sija (sijos), ant kurios laikosi vežimėlis, o pati yra laikoma galinių sijų ir yra statmena bėgių keliui.

SIJA, PAVAROS („A“ / „G1“ SIJA). Tilto sija, prie kurios pritvirtintas variklis ir pavarų dėžės (-ių) korpusas (-ai). Kai pavaros mechanizmas yra ant kiekvienos sijos, taip vadinama ta sija, prie kurios pritvirtinti valdymo skydai ir (arba) kabina.

SIJA, PALAIKANČIOJI („B“ / „G2“ SIJA). Tilto sija, prie kurios tilto pavaros mechanizmas nepritvirtintas, tačiau paprastai prie jos būna tvirtinami tilto laidininkai.

SIJA, BĖGIŲ KELIO. Prie pastato kolonų pritvirtinta horizontali sija.SIJA, PAGALBINĖ. Papildoma sija, vientisa arba grotinė, esanti lygiagrečiai tilto sijos (-ų) ir naudojama takui, valdymo skydams, operatoriaus kabinai ir pan. laikyti, kad sumažintų šitų svorių keliamas sąsūkos jėgas.

TALĖ, PAGALBINĖ. Papildomas kėlimo įtaisas, paprastai kuriamas lengvesniems kroviniams kelti didesniu greičiu negu pagrindinė talė.

TALĖ, PAGRINDINĖ. Pagrindinis kėlimo mechanizmas, skirtas krano nominaliam keliamajam svoriui pakelti ir nuleisti.

KABLIO PRIARTĖJIMAS, GALINIS. Minimalus horizontalusis atstumas, lygiagretus bėgių keliui, skiriantis kablio ašinę liniją nuo sienos (arba kolonos) pastato gale.

KABLIO PRIARTĖJIMAS, ŠONINIS. Minimalus horizontalusis atstumas, statmenas bėgių keliui, skiriantis kablio (pagrindinio arba pagalbinio) ašinę liniją nuo krano bėgio ašinės linijos.

ŽINGSNIS (ŽINGSNINĖ EIGA). Žr. „žingsniavimas“. Dažnai netaisyklingai vartojama norint nurodyti „šliaužiamąjį greitį“ (žr. įrašą).

ŽINGSNIAVIMAS. Kablio, vežimėlio ar tilto netolydus judėjimas trumpomis atkarpomis, valdikliui sudirbant trumpais intervalais.

KAIRIOJI PUSĖ. Krano dalis į kairę nuo tarpatramio vidurio, stovint veidu į pavaros siją.

KABLIO EIGA. Maksimalus vertikalusis atstumas, kuriuo gali judėti kablys. Jį lemia lyno ilgis ir (arba) būgno griovelių skaičius.

GALINIS JUNGIKLIS. Elektros įtaisas, kurį valdo tilto, vežimėlio arba talės judesys ir kuris atjungia elektros grandinę, sukuria naują grandinę arba generuoja įspėjimą.

APKROVA, GRYNOJI. Kuriai nors krano daliai tenkanti apkrova, kuri tos dalies atžvilgiu visada lieka tokia pati.

APKROVA, VEIKIANČIOJI. Krano dalies apkrova, kuri tos dalies atžvilgiu slankioja arba kinta. Vežimėlio veikiančiąją apkrovą sudaro nominalioji apkrova ir bloko svoris. Tilto veikiančiąją atramą sudaro nominalioji apkrova ir vežimėlio svoris.

APKROVA, NOMINALIOJI. Maksimali statinė vertikalioji apkrova, kurią atlaikyti kranas arba atskira talė yra sukonstruoti.

KROVINIO PLAUKIMAS. Valdymo sistema, įgalinanti tolydų talės veikimą keliant arba leidžiant krovinį greičiu, kuris sudaro apie 04 proc. viso nominaliojo greičio. Ji taip pat leidžia kroviniui labai trumpai kyboti viename aukštyje, kai laikymo stabdžiai atleisti.

PAGRINDINIS JUNGIKLIS. Neautomatinis įtaisas, valdantis kontaktorių ir (arba) pagalbinių elektrinio valdymo įtaisų veikimą.

RYŠIO TAKELIS. Horizontali dalis, einanti išilgai turėklų arba sijos, prilaikanti judamus laikiklius, ant kurių kabo laidų girliandos. Į girliandas sudėstytais laidais srovė gali tekėti iš tilto į vežimėlį arba iš tilto į kabantįjį valdymo pultą.