You are here

skridinys, nedirbantysis – viršutinysis blokas

Skridinys, nedirbantysis (išlyginimo): šis skridinys išlygina įtempį priešingoje lyno pusėje. Kadangi mažai juda, jis nelaikomas dirbančiuoju skridiniu.

Jungiklis, pagrindinis, su grąžinimo spyruokle: atleistas šis pagrindinis jungiklis automatiškai sugrįžta į neutralią padėtį.

Galinė sija: laiko ožinio krano gulsčiąją siją, tiltinio krano tilto sijas arba galines jungtis. Šį mazgą sudaro ratai, rėmas, ašys ir guoliai.

Jungiklis, avarinio stabdymo: juo atjungiamas maitinimas, nenaudojant įprastų valdiklių. Rankiniu būdu valdomas jungiklis.

Gulsčiosios sijos: šios horizontalios konstrukcinės dalys jungia ožinio krano dviejų ar daugiau vienos pusės atramų apatines dalis.

Tarpatramis: horizontalusis atstumas tarp krano kelio bėgių centrų.

Vežimėlis: laiko krovinio bloką, važinėja tilto bėgiais.

should: the given rule is a recommendation when this word is used, whether or not it is followed is dependent on the moment.

Jungiklis, pagrindinis (krano išjungimo): šis krano jungiklis per bėgių kelio laidininkus kontroliuoja pagrindinį maitinimo šaltinį.

Šoninė trauka: horizontaliąja kryptimi veikianti kėlimo lynų trauka, pasireiškianti tada, kai kėlimo lynai nėra traukiami vertikaliąja kryptimi.

Vežimėlio eiga: vežimėlio judėjimas.

Jungiklis (vožtuvas): šiuo įtaisu nutraukiama, pakeičiama arba kitaip sujungiama hidraulinė, pneumatinė arba elektros grandinė.

Jungiklis, bėgių kelio atjungimo: šis paprastai žemės lygyje esantis jungiklis kontroliuoja energijos tiekimą iš pagrindinio šaltinio į bėgių kelio laidininkus.

Jungiklis, galinis: jį suaktyvina energija varomo įrenginio ar mechanizmo dalies judėjimas, jis atjungia arba pakeičia hidraulinę, pneumatinę arba elektros grandinę, susijusią su tuo įrenginiu ar mechanizmu.

Neprižiūrimas: tokia būsena, kai krano valdymo prietaisai nėra krano operatoriaus valdomi. Tačiau jeigu nuo žemės valdomo krano veikimo valdymo prietaisai yra operatoriaus matymo zonoje ir atstumas yra tokio paties dydžio kaip krano tarpatramis, kraną reikėtų laikyti prižiūrimu.

Skridinys, dirbantysis: leidžiant arba keliant krovinio bloką, šis skridinys sukasi.

Pasvirasis brūkšnys (/): rodo, kad du žodžius reikia vertinti kaip atskirus arba kaip esančius kartu, tai reiškia „ir / arba“.

Stabdiklis: naudojamas krano tilto arba vežimėlio eigai apriboti. Šis įtaisas dažniausiai neturi energijos absorbavimo savybių ir paprastai būna tvirtinamas prie nejudamos konstrukcijos.

Jungiklis, pagrindinis: šiuo jungikliu kontroliuojamas relių, kontaktorių ar kitų nuotoliniu būdu valdomų įtaisų veikimas.

Viršutinysis blokas: fiksuotas iš skridinių, guolių, varžtų ir rėmo sudarytas mazgas, esantis ant vežimėlio ir laikantis krovinio bloką ir patį krovinį.