You are here

stabdymas, pneumatinis – kranas, ožinis, su gembe

Stabdymas, pneumatinis: greičio valdymo arba mažinimo būdas naudojant suspaustas dujas.

Gembės rėmas: naudojamas kaip sieninio krano vežimėlio atrama, laikomas konstrukcine detale.

Kabina, normali: iš jos valdomas atitinkamo tipo kranas ir joje sėdi operatorius.

Valdymo skydas: statinių, magnetinių, pneumatinių, hidraulinių ir kitokių komponentų mazgas, kuris valdo srovės tekėjimą į variklį ar kitą įrangą arba iš jų, reaguodamas į signalus iš mygtukų pulto, pagrindinio jungiklio, automatinės programos, nuotolinio valdiklio ir kitų panašių įtaisų.

Stabdymas, tarnybinis: normalaus veikimo metu šis metodas mažina krano judėjimą.

Kranas, valdomas iš kabinos: tokių kranų valdikliai yra kabinoje, joje sėdintis operatorius jais valdo krano judėjimą.

Kabina: iš jos valdomas kranas ir joje sėdi operatorius.

Valdiklis, rankinis: valdiklis, kurio pagrindinės funkcijos yra reguliuojamos ranka valdomais įtaisais.

Tiltas: krano dalis, sudaryta iš galinių jungčių, galinių sijų, vaikščiojimo takų, vienos ar daugiau pagrindinių sijų, taip pat iš mazgo, kuris varo vežimėlį arba kartais kelis vežimėlius ir yra vadinamas pavaros mechanizmu.

Kabina, karkasinė: naudojama, kai kartais prireikia iš kabinos valdyti kraną, kuris paprastai valdomas nuo žemės arba nuotoliniu būdu. Joje sėdi operatorius.

Buferis: kai judantis vežimėlis arba visas kranas pasiekia leidžiamo kelio galą arba kai įvyksta kontaktas tarp dviejų judančių vežimėlių arba kranų, šis įtaisas sušvelnina smūgį. Jis dažnai būna tvirtinamas prie vežimėlio, bėgių kelio stabdiklio arba tilto.

Tarpas: atstumas nuo bet kokios krano dalies iki artimiausios kliūties.

Kolektoriai, srovės: naudojami srovei surinkti nuo tilto arba bėgių kelio laidininkų. Tai kontaktiniai įtaisai.

Laidininkai, tilto: šie elektros laidininkai dažnai būna išdėstyti išilgai krano tilto konstrukcijos ir perduoda srovę bei valdymo signalus į vežimėlį ar vežimėlius.

Laidininkai, bėgių kelio (pagrindinio): šie elektros laidininkai dažnai būna išdėstyti išilgai krano bėgių kelio ir perduoda srovę bei valdymo signalus į kraną.

Valdiklis: iš anksto nustatytu būdu valdo srovės tiekimą į įrenginį, prie kurio yra prijungtas. Tai gali būti pavienis įtaisas arba įtaisų grupė.

Stabdymas, regeneracinis: greičio valdymo arba mažinimo būdas, kai variklio generuojama elektros energija yra nukreipiama atgal į maitinimo sistemą.

Valdiklis, su grąžinimo spyruokle: atleistas valdiklis automatiškai sugrįžta į neutralią padėtį.

Tilto važiavimas: jis vyksta kranui judant lygiagrečiai bėgių kelio.

Kranas, automatinis: įjungtas šis kranas vykdo iš anksto nustatytą darbo ciklą arba ciklus.

Kranas: kroviniams pakelti arba nuleisti, taip pat pergabenti horizontaliąja kryptimi skirtas įrenginys, kurio vienas svarbiausių mazgų yra kėlimo mechanizmas (talė).

Kranas, ožinis, su gembe: pusiau ožinis arba ožinis kranas, kurio santvaros arba tilto sijos išsikiša skersai krano bėgių kelio vienoje arba abiejose pusėse.