You are here

Nuotolinis valdymas radijo ryšiu

Nuotolinis valdymas radijo ryšiu

GERESNĖ VIZUALINĖ KONTROLĖ NAUDOJANT NUOTOLINĮ VALDYMĄ RADIJO RYŠIU

Vienas paprastų būdų pagerinti saugą – atnaujinti kraną įrengiant nuotolinį valdymą radijo ryšiu. Įdiegus šią funkciją, operatorius galės laisviau judėti ir geriau žinos, kur yra krovinys.

Ergonomiškesnės darbo sąlygos sumažina įtampą operatoriui ir kartu padidins produktyvumą.

Galima įsigyti radijo ryšio įrangos, tinkamos visiems kranų modeliams, taip pat veikiančios licencijuojamu dažniu arba turinčios specialiąsias funkcijas įrangos.