You are here

Klientų portalo funkcijos

Klientų portale yourKONECRANES.com prisijungus patogiai apžvelgiami visi jūsų turimi produktai ir ryšys su „Konecranes“. Galite peržiūrėti apžiūros ir techninės priežiūros ataskaitas, techninės priežiūros grafikus, techninės priežiūros istoriją, turto objektų sąrašus, atliktas techninės priežiūros procedūras ir sutarties informaciją. Per „yourKONECRANES“ galite net prašyti atlikti techninę priežiūrą.

Apžvalga

Apžvelkite jūsų turto objektams taikomus įspėjamuosius pranešimus, pavojus ir išlaidas. TRUCONNECT® įspėjimai rodomi viršuje kartu su krano veikimo valandų ir užvedimų skaičiumi. Jūsų turto objektų pavojų apžvalgoje parteikiami pavojai saugai, gamybai, nenustatyti pavojai ir tobulinimo galimybės. Taip pat galite peržiūrėti bendras ar turto objekto išlaidas ar išlaidas. Veiklos skirtuke rodomi visi techninės priežiūros veiksmai pasirinktu laikotarpiu; dokumentų skirtuke galite peržiūrėti visus savo dokumentus, sugeneruotus ar įkeltus pasirinktu laikotarpiu, o naujo techninės priežiūros darbo mygtukas leidžia pateikti naujo techninės priežiūros darbo užklausą vienu spustelėjimu. Bet kuriuo metu galite peržiūrėti savo techninės priežiūros peržiūros ir verslo apžvlgos informaciją.

TRUCONNECT

Nuotolinio stebėjimo naudojimo duomenis galima peržiūrėti pagal transporto priemonių parką arba pagal vieną įrenginį. Apžvalgos rodinys leidžia filtruoti pagal datą. Lengvai skaitomi grafikai rodo veikimo valandas, keltuvo variklio užvedimus, keltuvo perkorvas, avarinius sustabdymus ir virštemperatūrius. Taip pat galite matyti numatytą likusį eksploatavimo laiką ar nustatytą darbo laikotarpį (DWP).

Turto objektų sąrašas

Peržiūrėkite visus savo turto objektus, įskaitant TRUCONNECT ir techninės priežiūros turto objektus, vienoje vietoje. Šiame sąraše galite peržiūrėti informaciją apie kiekvieną turto objektą, pvz., jo aprašymą, vietą ir TRUCONNECT internetinę būseną.

Techninės priežiūros kalendorius

Kalendoriaus rodinys leidžia peržiūrėti užbaigtus arba suplanuotus techninės priežiūros darbus. Spalvų kodų logika rodo techninės priežiūros būseną ir filtruodami galite peržiūrėti darbus pagal techninės priežiūros produktą.

Techninės priežiūros peržiūra

Po techninės priežiūros specialisto apsilankymo techninės priežiūros specialistas iš vietinio skyriaus pateiks jums rekomendacijų, atsakys į jūsų klausimus ir suplanuos kitus veiksmus. Šią informaciją bet kada galite peržiūrėti yourKONECRANES.com. Veiklos skirtuke nustačius užbaigtų techninės priežiūros darbų filtrą bus parodyta neseniai atliktos techninės priežiūros apžvalga. Galite peržiūrėti neseniai atliktos techninės priežiūros pavojų apžvalgą ir informaciją apie kiekvieną apžiūrėtą komponentą su rekomendacijomis ir techniko komentarais.

Verslo apžvalga

Jūsų dabartinės techninės priežiūros programos verslo lygio apžvalga skirta pademonstruoti, kaip grįžta investicijos ir vyksta nuolatinis tobulėjimas. Portale pateikiama jūsų verslo apžvalgoje esanti informacija ir ją galima peržiūrėti bet kuriuo metu verslo apžvalgos skirtuke.

Galite peržiūrėti savo sutarties ifnromaciją bei visus techninės priežiūros produktus, susijusius su jūsų sutartimi. Išlaidų skyrelyje rodomos išlaidos ir pagrindiniai techninės priežiūros efektyvumo indikatoriai. Turto objektus galima rūšiuoti pagal išlaidas, filtruoti pagal techninės priežiūros tipą arba peržiūrėti visas išlaidas iš karto. Kitas filtras leidžia peržiūrėti pagal svarbiausią turto objektą, todėl galite peržiūrėti svarbiausio turto objekto tendencijas ir išlaidas.