You are here

Krano operatorių mokymas

Vienas iš paprasčiausių ir labiausiai ekonomiškai efektyvių būdų pagerinti saugą ir našumą, kartu sumažinant priežiūros išlaidas, yra krano operatorių mokymas.

Jei naudojant kranus įvyksta nelaimingų atsitikimų, sužeidžiami operatoriai, dirbantys šalia ir net netoliese esantys žmonės. Dauguma nelaimingų atsitikimų kyla dėl žmonių klaidų, galinčių sukelti riziką saugai bei nevaldomas prastovas. Nelaimingų atsitikimų skaičių galima sumažinti arba išvis jų išvengti tinkamai pasirengus ir tinkamai naudojant kraną.

Krano operatorių mokymo kursas skirtas kranų operatoriams ir kranų priežiūros darbuotojams, atsakingiems už kasdienį kranų valdymą ir saugų veikimą. Mokymo dalyviai įgyja praktinių žinių, padedančių išvengti operatoriaus klaidų, dėl kurių gali susidaryti nereikalingos prastovos. Krano operatorių mokymas taip pat suteikia papildomų žinių, padedančių išvengti galimų rimtų darbuotojų sužalojimų netinkamai valdant kraną. Dalyviai sužinos kranų valdymui taikomus vietos reikalavimus.

Išsamus operatorių mokymas ir kranų saugos kursai

Sauga yra svarbiausias „Konecranes“ prioritetas. Mes rengiame išsamius specializuotus mokymus ir instruktažus ne tik mūsų technikams ir inspektoriams, bet ir jūsų techninės priežiūros darbuotojams bei kranų operatoriams. Dalyviai sužinos kranų valdymui taikomus vietos reikalavimus, taip pat gali būti aptariamos šios temos:

• visų pagrindinių krano komponentų ir agregatų funkcijos;
• minimali krano operatoriui reikalinga kvalifikacija ir taikomi reikalavimai;
• kasdienė krano patikros procedūra, kurią atlikti reikalauja vietos valdžios institucijos;
• keturios taisyklės, kaip saugiai ir įgudusiai valdyti kraną;
• tikslus krovinių vietos nustatymas ir tikslus pakėlimas;
• tinkami būdai krovinių siūbavimui sumažinti;
• rekomenduojami rankų signalai;
• pagrindinės įrengimo procedūros tvirtinant krovinį prie kablio.

Krano operatorių mokymas idealiai tinka naujiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams, taip pat esamų darbuotojų kvalifikacijai kelti. Galime pasiūlyti mokymus darbo vietoje. Be to, turime „Konecranes“ mokymo institutą, įsikūrusį Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir mokymo centrą Jungtinėje Karalystėje. Norėdami rasti kursus, kurie rengiami jūsų vietovėje, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros filialą.