You are here

Tiltinių kranų išmaniosios funkcijos

Patikrintos technologijos ir taikymas

Mes sukūrėme šias technologijas realiomis sąlygomis, siekdami išspręsti valdymo problemas, su kuriomis kiekvieną dieną susiduria viso pasaulio kranų operatoriai. Kiekviena išmanioji funkcija gali būti pritaikyta tiek seniems, tiek naujiems kranams.

Padėties ir apkrovos valdymo technologijos, skirtos krano operatoriaus saugai, darbo našumui ir efektyvumui pagerinti

Mūsų apkrovos valdymo išmaniosios funkcijos yra skirtos padidinti krano operatoriaus saugą ir darbo našumą, nes leidžia operatoriui lengviau atlikti sklandesnius, labiau kontroliuojamus krano judesius. „Konecranes “ siūlo šias apkrovos valdymo išmaniąsias funkcijas:

SIŪBAVIMO VALDYMO funkcija automatiškai apriboja krovinio siūbavimą, valdydama tilto ir vežimėlio greitėjimą ir lėtėjimą. Ši išmanioji funkcija padės jums tiksliai paskirstyti apkrovą ir sumažinti apkrovos ciklo laiką.

ŽINGSNINĖ EIGA leidžia atlikti labai tikslius palaipsnius judesius, kai artėjama apkrovos paskirties vietos link. Šią funkciją galima naudoti tiek keliant, tiek judant. Galima iš anksto nustatyti žingsnių pakopas nuo 2 iki 100 mm.

MIKROGREITIS leidžia labai lėtais judesiais pagerinti apkrovos valdymą. Šią funkciją galima naudoti bet kokiam judėjimui, pakeičiant valdymo svirties judėjimą lėtais ir tiksliais apkrovos judesiais.

SMŪGINĖS APKROVOS PREVENCIJA leidžia sklandžiai pakelti apkrovą. Keltuvo pavara stebi apkrovą. Jei krovinys pakeliamas staiga, kėlimo greitis automatiškai sumažinamas, kol krovinys yra keliamas. Tai apsaugo nuo smūgio kroviniui ir kranui, mažina krano plieninių konstrukcijų ir mechaninių dalių nusidėvėjimą.

LYNO ATLAISVINIMO PREVENCIJA yra svarbi saugos ir našumo funkcija, kai naudojami tokie kėlimo įrenginiai, kaip kėlimo sijos. Kai krovinys leidžiamas žemyn, keltuvo pavara nustato, kai krovinys nusileidžia, ir sustabdo judėjimą. Keltuvo lynai neatsilaisvina, todėl lynai neišslysta iš bloko kablių ir kėlimo įtaisas nepasvyra.

Keliant krovinį iš karto dviem kabliais, KĖLIMO SINCHRONIZAVIMO funkcija kontroliuoja ir valdo abu kablius, kad jie būtų paleidžiami tuo pačiu greičiu, net jei apkrova yra nesubalansuota tarp keltuvų.

Kai apkrova yra mažesnė nei didžiausia leistina apkrova, DIDESNIO GREIČIO DIAPAZONAS leidžia greičiau kelti ir mažinti greitį. Galimas kėlimo greičio diapazonas padidinamas pradedant nuo minimalaus leistino greičio. Ši išmanioji funkcija sumažina apkrovos ciklą ir laukimo laiką.

Pažangus apkrovos padėties ir darbo zonos valdymas, maksimaliai padidinantis darbo našumą ir efektyvumą

Funkcijos Padėties nustatymas ir Darbo zonos valymas padeda krano operatoriui padėti krovinį efektyviai tiksliai, taip pat pritaikyti krano darbo zoną pagal fizinį gamybos linijos išsidėstymą.

TIKSLINĖS PADĖTIES NUSTATYMAS leidžia nustatyti iki 120 iš anksto nustatomų tikslinių padėčių ir aštuonias pradines padėtis. Operatorius pasirenka tikslią krovinio vietą ir paspaudžia tikslinės padėties mygtuką. Paspaudus mygtuką, kranas pats juda į pasirinktą tikslinę padėtį. Keltuvas gali automatiškai pakelti krovinį į nurodytą judėjimo aukštį. Kroviniui pasiekus tikslinę padėtį, keltuvas automatiškai nuleidžia krovinį į iš anksto nurodytą aukštį.

GALUTINĖS PADĖTIES NUSTATYMAS paspartina galutinės krovinio padėties nustatymą remiantis X-Y koordinačių sistema. Tai ypač naudinga darbo cikluose, kai įtraukiami stacionarūs įrenginiai ar konstrukcijos, kuriuose operatorius turi pakartotinai padėti krovinius į tas pačias vietas. Operatorius gali nustatyti iki 16 galutinių padėčių. Kai krovinys perkeliamas į padėties nustatymo langą netoli tikslinės padėties ir paspaudžiamas mygtukas „End positioning“ (Galutinės padėties nustatymas), kranas perkelia krovinį į lango centrą. Tada operatorius perima ir nuleidžia krovinį rankiniu būdu.

DARBO APRIBOJIMAI gali būti suvokiami kaip laikinos virtualios sienos, ties kuriomis kranas sustoja automatiškai. Dirbant su valdikliais, krano operatorius nustato ribą vežimėlio, tilto arba keltuvo judėjimui, taip sukurdamas virtualią sieną vertikalia arba horizontalia kryptimis. Kai kuriuos darbo apribojimus kranui galima nustatyti pagal artimiausią atstumą, pvz., apsaugant laikinu taku vaikštančius žmones arba kraunamą sunkvežimį.

APSAUGOTOS TERITORIJOS yra draudžiama zona, kurios krano operatorius negali nepaisyti ar jas reguliuoti. Galima nustatyti iki 16 stačiakampių apsaugotų teritorijų, kad būtų galima apsaugoti vertingą gamybos įrangą ar intensyvaus darbo sritis nuo galimų operatoriaus klaidų.

Susisiekite su mumis ir sužinosite, kurios išmaniosios funkcijos veiks jūsų turimame arba naujame krane.