PREVIOUS
NEXT

Overview

Puslapyje „Overview“ (Apžvalga) pateikiama išsami informacija apie atliktos patikros rezultatus ir veiklas bei TRUCONNECT valdomos įrangos nuotolinės kontrolės statistiniai duomenys.*
Atviros pozicijos rodo atviras darbo saugos rizikas, gamybinės rizikos kiekį ir TRUCONNECT būsenas, į kurias reikia nedelsiant atkreipti dėmesį. Jeigu kuriam nors komponentui nustatyta ir užregistruota rizika bei jo atžvilgiu nebuvo atliktos jokios veiklos, gedimas laikomas atviru.
*„Service Activity“ (Serviso veikla) *pateikia aptarnaujamos įrangos rezultatų ir veiklų apžvalgą pasirinktu laikotarpiu. Taip pat iš šio skyriaus galite lengvai pasiekti Techninės peržiūros informaciją.
TRUCONNECT statistikoje rodomi įrangos, kuriai atliekamas TRUCONNECT nuotolinis aptarnavimas, avariniai signalai ir būsenos pasikeitimai. Avariniai signalai apima perkrovas, avarinius sustojimus, stabdymo gedimus ir variklio perkaitimą.

Activity

Puslapyje „Activity“ (Veikla) išvardyti visi rezultatai ir veiklos per pasirinktą laikotarpį. Taip pat galite matyti visų įvykdytų užsakymų dėl aptarnavimo sąrašą ir netgi pradėti remonto arba aptarnavimo iškvietimą.*
Šiame ekrane rodomi įvykdyti užsakymai dėl aptarnavimo per pasirinktą laikotarpį. Galite juos rūšiuoti pagal aptarnaujamą produktą ir įrangos kritinę būseną. Techninės peržiūros informaciją galima pasiekti vienu spustelėjimu. Galite paprašyti planinio remonto arba greitai ir nesudėtingai iškviesti remonto tarnybą, spustelėdami mygtuką „New Service Request“ (Naujas remonto užsakymas) .

Kalendorius

Kalendoriaus puslapiuose rodomos techninės priežiūros veiklos pagal kalendorių. Galite greitai peržiūrėti remonto būseną, o filtruodami galite pamatyti veiklas pagal įrangos kritinę būseną, aptarnaujamą ar remontuojamą produktą ir užduoties tipą. Spustelėdami ant mėnesio, galite gauti išsamų serviso veiklų sąrašą.*
 Spalvinis kodas rodo aptarnavimo būseną. Norėdami pamatyti veiklas pagal įrangos svarbumą, aptarnaujamą ar remontuojamą gaminį ir užduoties tipą, galite filtruoti .

Fleet View

Įrangos skyriuje esantis „Fleet View“ (Transporto ūkio vaizdas) leidžia greitai peržvelgti visą turimą įrangą. Jame paryškintos atviros pozicijos, rezultatai ir veiklos bei TRUCONNECT informacija, įskaitant avarinius signalus ir būseną.*
Šiame ekrane galite atlikti *rūšiavimą *pagal pirmumą, įrangos kritinę būseną, datą arba abėcėlės tvarką. Rūšiavimas pagal pirmumą suteikia aiškų vaizdą apie saugai ir gamybai svarbias problemas.

List view

Šiame ekrane pateikiama visa informacija apie transporto ūkį, tačiau ji pateikiama lengvai perskaitomame sąraše, kurį nesudėtinga atsisiųsti.*
Šį sąrašą galima atsisiųsti PDF formatu, kad būtų galima lengvai dalintis juo su kolegomis.
Norėdami papildomai įtraukti į šį vaizdą atviras pozicijas, rezultatus ir veiklas, TRUCONNECT ir išlaidas, galite pridėti stulpelių .

Documents

Čia saugomos sistemos sugeneruotos ataskaitos, kainų pasiūlymai arba naudotojo įkelti dokumentai, kad juos būtų galima lengvai pasiekti.*
Galite lengvai atsisiųsti bet kurią čia išvardytą ataskaitą apie patikrą arba techninę priežiūrą. Taip pat čia galite pridėti savo dokumentų.

Service Review

Po serviso komandos vizito mes atliekame Techninės priežiūros apžvalgą, kad galėtume supažindinti su atviromis rekomendacijomis ir kainos pasiūlymais, atsakyti į klausimus ir planuoti kitus etapus. Ši informacija, esanti Naujo remonto užsakymo puslapyje, bus aptariama Techninės priežiūros apžvalgos metu, kad būtų lengviau paaiškinti rezultatus, peržiūrėti atvirus pasiūlymus ir rekomenduoti bei planuoti kitus etapus. Šią informaciją galima lengvai vėl pamatyti bet kuriuo metu.*
Puslapyje „Summary“ (Santrauka) rodomi rezultatai (saugos rizika, gamybiniai pavojai, neatliktos veiklos, tobulinimo galimybės) ir veiklos (remonto darbai), susiję su remontų užsakymais.
Čia išvardijamas kiekvienas įrenginys , kuris įtrauktas į remonto prašymą bei išsamiai išvardijami visi rezultatai ir veiklos, susijusios su tuo įrenginiu.

Business Review KPIs

Teikdami konsultacijas savo klientams, išanalizuojame su jais įmonės išlaidas įrangai ir ūkines veiklas, kad parodytume investicijų grąžą ir skatintume nuolatinį tobulėjimą. Šią informaciją galite pasiekti bet kuriuo metu interneto svetainėje yourKONECRANES.com esančiame Įmonės finansinės-ūkinės veiklos analizės skyriuje. Skyriuje „Service KPIs“ pateikiama išsami darbų, kuriuos „Konecranes“ atliko per pasirinktą laikotarpį, įskaitant tendencijas, rezultatus ir veiklas, apžvalgą.
Tendencijos palygina nustatytų gedimų skaičių su darbų paketų arba aptarnautos įrangos skaičiumi per pasirinktą laikotarpį.
Rezultatai ir veiklos pateikia jums aiškų vaizdą, kuriai įrangai reikėjo skirti daugiausiai dėmesio.

Business Review TRUCONNECT

TRUCONNECT Įmonės finansinės-ūkinės veiklos analizės skyriuje galite matyti avarinių signalų tendencijas lyginant su jūsų prijungtų įrenginių veikimo valandomis. Taip pat galite matyti avarinių signalų, susijusių su aukšto lygio kritiškumo įranga, skaičių.*
Grafike „Alerts and Usage“ (Avariniai signalai ir naudojimas) palyginamas avarinių signalų skaičius ir jūsų prijungtos įrangos veikimo valandų skaičius per pasirinktą laikotarpį.
Skyriuje * Alerts * (Avariniai signalai) pateikiamas aiškus vaizdas apie tai, kurie įrenginiai buvo susiję su didžiausiu skaičiumi saugos ir gamybinių avarinių signalų.

Business Review Spend

Šiame vaizde sumuojama informacija apie jūsų išlaidas. Galite matyti visą sumą, kuriai pateiktos sąskaitos faktūros, per pasirinktą laikotarpį, ir sąnaudų paskirstymą pagal aptarnaujamą produktą. Taip pat galite matyti sąnaudas, kurios nebuvo įtrauktos į jūsų aptarnavimo sutartį.*
Norint parodyti tam tikrą aptarnavimo produktą, pavyzdžiui, iškvietimą remontui arba patikras ir profilaktinę priežiūrą, galima filtruoti tendencijas pagal priežiūros rūšį .
Išlaidos atskiriems įrenginiams pateikia aiškų vaizdą apie tai, kurio įrenginio remonto darbų buvo atlikta daugiausiai per pasirinktą laikotarpį.

TRUCONNECT

Šiame vaizde galima matyti visus konkretaus įrenginio TRUCONNECT duomenis. Galite matyti su sauga susijusius įvykius, pavyzdžiui, neleistinai padidėjusią temperatūrą, perkrovų ir avarinių stabdymų atvejus, kritinių avarinių signalų Pareto analizę, eksploatacinę statistiką, pavyzdžiui, apkrovos spektrą, keltuvo trūkčiojimus, perkrovas, avarinius sustojimus, darbo ciklus ir veikimo laiką bei pasirinktų komponentų, pavyzdžiui, keltuvo ir keltuvo stabdžių, likusio Projektinio darbo laikotarpio (angl. „Design Working Period“, DWP) apskaičiavimą.
Skyriuje *Summary * (Santrauka) pateikiami kiekvienos pagrindinės kontrolės srities, įskaitant būseną, patikimumą, eksploatacinę statistiką ir gamybą, blogiausi atvejo scenarijai.
Kritiniai saugos avariniai signalai rodo riziką krano arba jo eksploatacijos saugai. Didžiausios saugos rizikos gali apimti avarinius stabdymus, perkrovas ir stabdžių gedimus. Šiame skyriuje galite matyti kasdieninį avarinių signalų ir tendencijų vidurkį.
 Avarinių stabdymų poveikio stabdžių nusidėvėjimui procentinis dydis rodo avarinio / neįprasto stabdymo poveikį stabdžių veikimo laikotarpiui ir keltuvo variklio paleidimus. Grafike rodomas kaupiamasis avarinių stabdymų per tam tikrą laikotarpį skaičius ir stabdžių tarnavimo laiko tendencijos.
PREVIOUS
NEXT